Termostat jednokanałowy z wyś. LCD i histerezą – chłodzenie

Prezentowane urządzenie ma na celu chłodzenie danego obiektu. Wyposażone jest w wyświetlacz LCD z podświetlaniem, przyciski nawigacyjne oraz zamknięte jest w estetycznej obudowie. Zasada działania jest bardzo prosta – po przekroczeniu temperatury zadanej układ włącza wentylator, który zostanie wyłączony dopiero po obniżeniu się temperatury do zadanego poziomu.

Podstawowe informacje:

Zasada działania:

Standardowo układ działa w następujący sposób. Odczytuje wartość temperatury panującej na podłączonym czujniku. Jeśli jest ona większa od temperatury zadanej, to urządzenie włączy wentylator (podanie napięcia 230V na wyjście). Wentylator będzie działał tak długo, dopóki temperatura na czujniku nie spadnie do określonej wartości. Wartość tą określa się poprzez odjęcie od temperatury zadanej temperatury histerezy (Temp_zadana – Temp_histereza). Rozwiązanie takie ma na celu wyeliminowanie ciągłego włączania się i wyłączania wentylatora.

Istnieje drugi tryb pracy – ręczne sterowanie pracą wentylatora. Jest on aktywowany z menu urządzenia. W trybie tym na wyświetlaczu LCD prezentowane są tylko dwie informacje – aktualna temperatura oraz stan pracy wentylatora (włączony/wyłączony). Sterowanie stanem pracy wentylatora odbywa się za pomocą przycisków ↑/↓. Istnieje możliwość powrotu do pracy automatycznej w menu urządzenia.

Obsługa urządzenia:

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Standardowo na wyświetlaczu LCD prezentowane są następujące informacje (w kolejności): aktualna wartość temperatury panującej na czujniku, wartość temperatury zadanej, wartość temperatury pętli histerezy. Ustawień parametrów pracy dokonuje się w menu, aby do niego wejść należy nacisnąć przycisk OK.

Schemat MENU:

Przełączanie pomiędzy poszczególnymi pozycjami menu dokonuje się za pomocą przycisków ←/→. Wejście do wybranego podmenu następuje po naciśnięciu przycisku OK. Zmiany wartości ustawianego parametru dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisków ↑/↓, bo dokonaniu odpowiednich zmian, należy je zatwierdzić przyciskiem OK.

Easy AdSense by Unreal

Podczas standardowej pracy urządzenia (automatycznej) istnieje możliwość regulacji jasności podświetlenia w pięciostopniowej skali. Zmniejszenie jasności podświetlania dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku ←, natomiast zwiększenie poprzez przycisk →.

Inne informacje:

Istnieje możliwość dostosowania parametrów pracy do indywidualnych wymagań. W przypadku pytań odnośnie urządzenia proszę o kontakt.

One Response

Subscribe to comments via RSS

  1. Written by Kamil
    on 8 kwietnia 2013 at 17:38
    Odpowiedz · Permalink

    Będzie możliwość otrzymania schematu i kodu? Byłbym bardzo wdzięczny ;)

Subscribe to comments via RSS

Leave a Reply