Archive for the ‘Sterowanie ogrzewaniem mieszkania’ Category

Programator tygodniowy – 7 kanałowy sterownik ogrzewania mieszkania

Urządzenie to umożliwia zaprogramowanie innych temperatur w każdym pokoju o różnych porach (np. rano, popołudniu i wieczorem) dla każdego dnia tygodnia. Do dyspozycji są trzy cykle dobowe. Każdy cykl można zaprogramować, aby włączany i wyłączany był o określonej godzinie. System składa się z centrali zarządzającej oraz manipulatorów, gdzie prezentowane są wszelkie informacje. Za ich pomocą dokonuje się wszystkich ustawień.... Czytaj dalej...